Roll No. Student's Name Eng. Hindi Math's Sci S.St Total
1 Arshdeep Kaur Saini 50 37 38 38.5 40 204
2 Gouri Bali 50 45 37 48 39 219
3 Kuryan Chandel 48 43 31 44 43 209
4 Ishita Dutta 44 42 32 37 32 187
5 Nandini Puri 46 45 41 47 45 224
6 Palak 45 43 32 30 30 180
7 Ruhani Sharma 40 41 9 25 29 144
8 Sakshi 42 36 24 34 35 171
9 Shweta Sandhu 50 42 40 44 41 217
10 Vasu Kashyap 32 28 13 21 10 104
11 Abhinav 33 17 22 18 23 113
12 Akashdeep 46 44 28 45 40 203
13 Ansh 47 42 37 45.5 44 216
14 Aniket Saini 47 37 45 40 38 207
15 Aryan Jolly 30 14 Ab 8.5 24 77
16 Dhruv Kapila 35 14 Ab 8.5 27 85
17 Dhruv Sharma 41 41 17 20 23 142
18 Divyansh Badhan 50 45 42 42.5 41 221
19 Hardik 37 31 11 30 Ab 109
20 Jai 40 32 27 29 27 155
21 Jasdeep 42 34 34 45 38 193
22 Keshav 42 28 16 31.5 17 135
23 Pankaj Kumar 42 35 34 28 30 169
24 Prabhsimran 40 29 06 20 21 116
25 Prince Saini 40 32 24 34 33 163
26 Ronit Kakkar 40 Ab 17 Ab 20 77
27 Shorya Jaswal 40 33 30 27 25 155
28 Shubhdarshan 36 22 32 18 23 131