ROLL_NO. STUDENT NAME ENGLISH HINDI MATH SCIENCE S.ST GRAND TOTAL
1 Anmol Chaudhary 42 34 17 42 43.5 178.5
2 Ansh Saini 48 33 20 37 43.5 181.5
3 Ansh Sharma 30 28 10 28 35 131
4 Banke Bihari 17 24 10 18 35 101
5 Diljit 25 21 14 20 29 109
6 Gagandeep Singh 18 11 4 13 13 59
7 Harshit Chaudhary 37 36 21 25 29 148
8 Hrman Saini 49 36 31 40 44 200
9 Jai Saini 48 35.5 39 44 40 206.5
10 Jaideep 44 27.5 36 35 43.5 186
11 Naman Jaswal 23 32 8 28 24 115
12 Parampreet Singh 50 46 47 49 49 240
13 Rayan Chawla 50 32 32 49 48 211
14 Udit Thakur 34 9.5 25 45 43 150.5
15 Aaniya Sharma 41 37 19 39 43 179
17 Angel 35 18.5 7 18 19.5 98.5
18 Avanshikha Sharma 47 33.5 11 25 25 141.5
19 Chhavi Patail 46 35 34 30 43 188
20 Isha 50 44 22 37 44 197
21 Jaanvi 50 47 39 43 47.5 226.5
22 Kamaljeet Kaur 32 30.5 6 30 29 127
23 Kirti Singh 50 43 37 40 44 214
24 Nandani 40.5 41 32 37 35 185
25 Nandani Sharma 34 24 9 25 16.5 108.5
26 Sarishti Sharma 48 41 23 34 43 189
27 Saadgi 50 46 49 50 49 244
28 Simran 20 25 17 26 32 120
29 Vanshika Dhiman 41 40 26 42 48 197
30 Vanshika Saini 32 16 14 26 17.5 105.5
31 Sarthak Raizada 46 37 43 33 46 205
32 Ramit Bhatia 49 45 37 45 50 226
33 Tanish 40 37 24 33 43 177